آیین نامه اخلاق حرفه ای

 

  • نشر اخبار شفاف با رعایت انصاف و بی طرفی در چارچوب قانون اساسی و رعایت مصالح ملی

  • حصول اطمینان از صحت و اعتبار اخبار منتشره و پرهیز از درج مطالب غیرموثق

  • احترام به حریم خصوصی افراد و اجتناب از هرگونه اهانت به افراد حقیقی و حقوقی

  • نگهبانی از حقوق مولفین و صاحبین آثار

  • نورخوزستان رسانه ای کاملا مستقل است و هیچ گونه وابستگی به هیچ یک از احزاب سیاسی ندارد

  • پاسداشت زبان فارسی بعنوان سرمایه فرهنگی همه ی ایرانیان