تماس با ما

تلفن: ۴-۳۳۳۶۳۶۹۳، ۲-۳۳۳۳۰۳۳۱

نمابر: ۳۳۳۶۳۶۹۱-۰۶۱

چاپ: اهواز، مجتمع نور  تلفن: ۰۹۱۹۹۰۰۰۷۴۶

ایمیل: noordaily@yahoo.com

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان انقلاب، بین سقراط و دز، کوچه رشیدی، پلاک۸، مجتمع مطبوعاتی نور