راهیان نور و گام دوم انقلاب

روز ۲۰ اسفند ماه، سالروز اولین حضور مقام معظّم رهبری در جمع کاروانهای بازدید کننده از مناطق جنگی دوران دفاع مقدّس، روز راهیان نور نامیده شده است و اگرچه این بازدیدها در تمام طول سال جریان دارد لیکن اوج این سفرها غالباً از امروز تا دو سه هفتهِ اوّل فروردین ماه است. 
برنامه بازدید از مناطق جنگی، بصورت محدود و مختصِّ خانواده های معزّز شهداء، از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد. این بازدیدها معمولاً بلافاصله بعد از عقب راندن دشمن بعثی از بخشهای اشغال شده و برای بازدید از این مناطق و مشاهده آثار ایثارگریهای شهدا و ایثارگران گرانقدر انجام می شد، امّا بعد از جنگ که غربزدگان بر اریکه قدرت سوار شده و با صدور فرمان مانور تجمّل، به بهانهِ سازندگی و بالا بردن رفاه مردم، ارزشهای انقلاب و دفاع مقدّس را در معرض فراموشی و نابودی قرار دادند، حرکتی خودجوش از مساجد و دانشگاهها و مدارس برای بازدید از مناطق عملیاتی شکل گرفت که بسیاری از اقشار جامعه و علاقمندان به کسب فیض از کربلاهای ایران را بخود جلب کرد و در سازمانهای ذیربط ضرورت ادامه این اقدام معنوی و ساماندهی برنامه های پراکنده و انفرادی کاروانهای راهیان نور احساس گردید، امّا پس از بازدید ۲۰ اسفند ۱۳۷۵  مقام معظّم رهبری از مناطق جنگی، این حرکت به لحاظ کمّی و کیفی گسترشی چشمگیر یافت و نه تنها هموطنان، که کثیری از جوانان و علاقمندان کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مشتاق بهرمندی از این فضای معنوی شدند؛ بطوریکه هم اکنون یادمانهای دفاع مقدّس علاوه بر میلیونها زائر ایرانی،  همه ساله پذیرای هزاران زائر خارجی از کشورهای گوناگونند.

اینک چند سالی است که مناطق عملیاتی دفاع مقدس به عنوان نمونه اي گويا و قابل لمس از صحنه هاي عزّت آفرين صدر اسلام و صحراي كربلا، مشتاقان زيادي را به خود جذب كرده و براي بازديد كنندگان تحوّل آفرين و تعالي بخش بوده است. بازديد از جبهه دفاع مقدّس را كه بتدريج به سنّتي ارزشمند تبديل شده، باید تاثيرگذارترين حلقه زنجيره فرهنگي كشور دانست كه توانسته است با انعکاس و یادآوری مجاهدتهاي نسل اوّل و دوم انقلاب در دفاع از مرزهاي اعتقادي و سرزميني، كار بسيار دشوار و پیچیده انتقال مفاهيم و معارفي چون عبوديت، اخلاص، ايثار، شهادت و مجاهدت براي حفظ دين و استقلال و آزادي را، به نسلهاي جديد، كه بیشترین جمعیت بازديد كننده را تشكيل مي دهند، به آساني انجام مي دهد. علاوه بر آن در سال جاری و با توجّه به صدور بیانیهِ گام دوم از سوی مقام معظّم رهبری، که در حقیقت برنامه درازمدت چهل سالهِ دوم انقلاب است فرصتی فراهم شده تا با استفاده از تجمّع انبوه جوانان انقلابی در این کاروانها، تبیین این بیانیه که مخاطب آن را بیشتر همین جوانان تشکیل می دهند به عنوان یکی از مهمترین محورها در برنامه آموزشی راهیان نور گنجانده شود تا هم زمان با انتقال مفاهیم معنوی دفاع مقدّس به این عزیزانِ آینده ساز، برنامه دراز مدت انقلاب نیز در این فضای معنوی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.موسوی زاده