امام علی (ع)
۞کار هر روز را در همان روز انجام ده، که هر روزی را کاری است.۞
Friday, 23 April , 2021
امروز : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - 12 رمضان 1442
آرشیو : راوی

مگر نه قرار بود چیزی گران نشود؟

از اواخر سال گذشته و حتی همین امسال هم مرتب گفته می شد كه هیچ چیز گران نخواهد شد اما دیدیم كه عیدی مردم را دادند و تعرفه های آب و برق و پزشكی گران شد این در حالی است كه مردم توان قیمت های قبلی را هم نداشتند. البته در خصوص سایر خدمات عمومی […]

۱۵ فروردین ۱۴۰۰