دسته بندی: راوی

شوراي شهر اهواز حكم اعدام كنوكارپوس را لغو كرد

قرار بود سازمان هاي نظارتيبه جاي مچ گيري، از تخلفات پيشگيري كنند بارها و...

جوروند با نشان دادن درِ باغ سبز، اهالي رسانه را اميدوار كرد ‌

متفاوت بودن حسين زاده در جلسات استانداري شنيده بوديم دكتر حسين زاده، معاون...

با مديريت خوب مي توان در محوطه نفتي آهو پرورش داد!

شهرداري و نظام مهندسي براي ساكنان مجتمعي كه نشست كرد چه كردند؟ بيشتر از يك...

شوراي شهر اهواز، همچنان در كما!

مدتهاست در كلانشهر اهواز شاهد هيچ تحولي و تغييري نيستيم و مسلما اين ركود...

شمسايي در برابر طرح‌هاي تحميلي و زيان بار مقاومت نشان دهد

رسانه ملي در صدر تبليغ كنندگان كالاهاي آسيب رسان است مجلس تبليغ كالاهاي آسيب...

براي مدير پروري و تربيت جانشين، خِست نشان ندهيم

در بحث تغيير مديران، مهم ترين موضوع و مشكل انتخاب جايگزين است و معمولا در...

انتصاب معاون سياسي استانداري نشان داد كه اصحاب رسانه هم مي توانند در مديريت ارشد استان نقش داشته باشند

 در نشستي با اصحاب رسانه، يكي از همكاران مطبوعاتي به انتقاد از جامعه رسانه...