امام علی (ع)
۞کار هر روز را در همان روز انجام ده، که هر روزی را کاری است.۞
Monday, 8 March , 2021
امروز : دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ - 25 رجب 1442
آرشیو : سرمقاله

ضرورت استقلال ستادهای محلی در شرایط اضطراری!

عادی پنداری شرایط كرونائی و كاهش محسوس رعایت دستورالعملهای بهداشتی بالاخره آثار خود را ظاهر كرد و شرایط در بیشتر نقاط كشور و از جمله استان خوزستان و استانهای همجوار بگونه ای است كه نگرانی ناشی از گسترش افسارگسیخته بیماری كووید۱۹ را افزایش داده و اینك در آستانه سال نو و احتمال افزایش سفر و […]

۱۸ اسفند ۱۳۹۹