شماره خبر : 15519
منتشر شده در مورخ : ۱۸ آذر ۱۴۰۱
ساعت : 17:50
اعلامیه حقوق بشر، ابزاری برای پایمال کردن حقوق بشر!

اعلامیه حقوق بشر، ابزاری برای پایمال کردن حقوق بشر!

                              
امسال،  به روز 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر در حالی وارد شده ایم که حقوق انسانها در سراسر جهان همچنان دستخوش طمع ورزیها، زیاده خواهیها و مظالم دولتهای غربی پیشنهاد دهنده اعلامیه حقوق بشر است و این فاجعه که قبل از تصویب این اعلامیه وجود داشته، پس از تصویب آن نیز به اشکال گوناگون و به بهانه های مختلف و غالباً بصورت آشکار و بی پرده ادامه یافته و هیچ نقطه ای از عالم از عوارض نقض حقوق بشر توسط بانیان و امضاکنندگان اولیه این اعلامیه در امان باقی نمانده است.
اگرچه بانیان اصلی طرح حقوق انسانها و تأکید کنندگان بر رعایت این حقوق انبیاء الهی بوده اند که از طریق وحی بر رعایت چنین حقوقی مکلّف شده اند امّا در طول تاریخ و خارج از حوزه های دینی نیز تلاشهای پراکنده ای را جهت دستیابی به منشوری جامع در حراست از حقوق انسانها می توان نشان داد که بعضاً نتایج محدودی نیز دربر داشته است، در عصر حاضر نیز تا زمانیکه استعمارگران غربی جهان را صحنه تاخت و تاز و غارتگریها و جنایات خود قرار داده بودند، هیچ بحثی در این مورد مطرح نبود، لیکن وقتی اروپائیان پس از راه اندازی دو جنگ جهانی، زیان و خسارت زیاده خواهی و تجاوز را در کشورهای خود لمس کردند ، برای چاره اندیشی و با جلب نظر سایر کشورها، به تأسیس سازمان ملل متحد دست زدند و با تصویب اعلامیه حقوق بشر، چنین وانمود کردند که قصد دارند از این پس به حقوق انسانها احترام بگذارند و خود را با سایر ملتها برابر بشمارند.
امّا علیرغم اینکه تدوین اعلامیه حقوق بشر بر مبنای ارزشهای غربی و بدون توجّه به اعتقادات، فرهنگ و رسوم سایر ملّتها انجام شد باز این غربیها بودند که با وجود اصرار بر اجرای این معاهده توسط سایر کشورها، خود مفاد آن را زیرپا گذاشتند و ستمهائی بر بشریّت روا داشتند که جنایات قبلی آنها را در مستعمرات بفراموشی سپرد. جنگ کره، جنگ ویتنام، اشغال فلسطین و آوارگی دهها سالهِ مردم آن، کودتاهای متعدّد برعلیه حکومتهای مردمی و کشتار بیرحمانه مردم بیگناه، جنگ افروزی در اکثر کشورهای جهان، تحمیل جنگی ۸ ساله به جمهوری اسلامی ایران، جنایات در اروپای شرقی، اشغال افغانستان و عراق، بحران آفرینی در لبنان، مصر، یمن، لیبی و سوریه، پرورش تروریستهائی چون القاعده و داعش و هزاران توطئه و تحریک و کشتار و جنایت دیگر در جهان که پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر راه افتاده است، بخشی از موارد عدم رعایت این اعلامیه توسط غربیان مدّعی حقوق بشر است و تا زمانیکه اصلاحاتی برمبنای ارزشهای دینی و ملّی سایر ملّتها در این اعلامیه صورت نگیرد و شیوه های نظارت بر اجرای آن اصلاح نگشته و ضمانت اجرائی آن تضمین نشود، سوءاستفاده قدرتهای زیاده خواه غربی از این ابزار برای تضعیف و سرکوب کشورهای مستقلّی که حاضر به تسلیم در برابر طمه ورزی آنها نیستند پایان نمی یابد. البته افشای تخلّف قدرتهای غربی از اعلامیه حقوق بشر، بخصوص در روزهائی چون امروز که به این اعلامیه مرتبط است، نیز ضمن هوشیار کردن مردم جهان در برابر توطئه حقوق بشری کشورهای استکباری، برای دولتهای عضو سازمان ملل نیز آمادگی بیشتری فراهم خواهد کرد تا با اصلاح کامل این اعلامیه مانع سوء استفاده از این اعلامیه توسط غربیان شوند.  
موسوی زاده
1401/9/19 

 

 

برچسب ها : حقوق بشر حقوق انبیاء الهی سازمان ملل