شماره خبر : 18263
منتشر شده در مورخ : ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ساعت : 13:7
حد نصاب نمره در آزمون استخدامی آموزش و پرورش چگونه تعیین می‌شود؟

حد نصاب نمره در آزمون استخدامی آموزش و پرورش چگونه تعیین می‌شود؟

 

داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای پذیرفته شدن در آزمون باید حدنصاب نمره این آزمون را کسب کنند در غیر این صورت از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف خواهند شد.

به گزارش ایسنا، نحوه اعلام نتایج آزمون استخدامی که داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی معرفی می شوند منوط به کسب حد نصاب در امتحان مشترک فراگیر (کتبی بوده) و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات کسب شده، سهمیه‌های قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری می‌باشد.

در واقع پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی محاسبه خواهد شد. بر این اساس کسب حداقل ۵۰ درصد میانگین نمره کسر شده سه نفر اول با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای حیطه عمومی ۶۰ درصد برای حیطه‌های اختصاصی و تخصصی در هر شغل – شهرستان محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.

داوطلبان فاقد حد نصاب از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفا کارنامه امتحان مشترک فراگیر از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده خواهد شد.

در واقع انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت معرفی همزمان به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش از بین داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب کرده‌اند بر اساس نمره مکتسبه به آنان و با در نظر گرفتن سهمیه‌های قانونی به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش برای داوطلبان آزاد و سهمیه معلولین و دو برابر ظرفیت برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری در هر شغل – محل – جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت می‌گیرد.

پذیرش نهایی از بین داوطلبان معرفی شده به آموزش و پرورش حداکثر سه برابر ظرفیت در سقف ظرفیت پذیرش و بر اساس نتیجه امتحان مشترک فراگیر با وزن ۴۰ درصد و ارزیابی تکمیلی با وزن ۶۰ درصد و بر اساس اولویت انتخابی حداکثر دو کد شغل محل در مقایسه با سایر داوطلبان و با رعایت سهمیه قانونی داوطلب به تعداد یک برابر ظرفیت صورت خواهد گرفت.

پذیرفته شدگان مکلفند جهت پیگیری ادامه فرآیند استخدام و گذراندن دوره مهارت آموزی به اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت و همچنین دانشگاه فرهنگیان مراجعه کنند، عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از استخدام در آموزش و پرورش است.

 

برچسب ها : آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزش و پرورش آزمون استخدامی