شماره خبر : 20042
منتشر شده در مورخ : ۷ خرداد ۱۴۰۲
ساعت : 10:54
مجلس انقلابی؛ پادزهر مشکلات کشور!

مجلس انقلابی؛ پادزهر مشکلات کشور!

 

امروز؛ هفتم خرداد سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورا در جمهوری اسلامی ایران، روز قانون و آغاز هفته مجلس است.
برخلاف دیگر انقلابهای اجتماعی تاریخ معاصر که بدلیل نگرانی رهبران انقلاب از هرج و مرجهای معمول ابتدای پیروزی، تا مدتها خود را ناچار از کنار گذاشتن قوانین و اعمال دیکتاتوری در کشور می دیدند، در انقلاب اسلامی ایران بواسطه وجود رهبری الهی، دوراندیش و مورد اعتماد کامل مردم و بنا به دستور و تأکید ایشان، نهادهای رسمی کشور بسرعت و یکی پس از دیگری شکل گرفت، همچنانکه شورای انقلاب به عنوان اوّلین و بنیادی ترین ارکان قدرت سیاسی و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور یک ماه و دولت موقت چند روز قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفتند تا از هرگونه هرج و مرجی در اداره کشور پس از فروپاشی نظام سلطنتی جلوگیری شود و پس از آن؛ همه پرسی نوع حکومت، تدوین قانون اساسی و همه پرسی آن و انتخاب رئیس جمهور انجام شد و نوبت به تشکیل نهاد قانونگذاری رسید که در 24 اسفتد 58 مردم نمایندگان دوره اوّل مجلس را انتخاب کردند و در 7 خرداد 59 این مجلس آغاز بکار کرد و نظر به اهمیت قانون و نقش مستقیم مجلس در تصویب قوانین، روز افتتاح اوّلین مجلس به عنوان روز قانون و اولین روز هفتۀ مجلس نامگذاری شد تا ضمن ارائۀ گزارش عملکرد قانونگذاری مجلس به مردم، اهمیّت قانون، جایگاه مجلس، دستاوردهای آن، آسیبهای این نهاد بسیار تأثیر گذار و مانند آن نیز بازگو شود.
ارزیابی عملکرد 11 دوره مجلس در طول 43 سال گذشته گویای این واقعیت تلخ است که بدلیل ترکیب نامتجانس نمایندگان دورۀ اوّل و ورود برخی افراد فاقد صلاحیت و بی اعتقاد به آرمانهای انقلاب اسلامی به مجلس، نه تنها انتظارات از مجلس برآورده نشد که با آلوده شدن جایگاه مقدّس نمایندگی به اغراض سیاسی توسط این افراد، سنتها و بدعتهائی در دورۀ اوّل پایه گذاری شد که آثار مخرّب آن به دوره های بعد نیز سرایت کرد. از آن پس نمایندگی مجلس به عنوان موقعیتی پرمنفعت مورد توجّه قدرت طلبان و دنیا پرستانی قرار گرفت که بعضاً حاضر بودند تا با هزینه های میلیاردی و زیرپا گذاشتن همۀ اصول اخلاقی و انسانی، راهی برای ورود به مجلس بیابند و در طول دوران نمایندگی نیز جز در جهت کسب منفعت فردی و گروهی اقدامی نکنند. اینگونه نمایندگان در جایگاه اقلیت، تنزّل کارآئی مجلس و در جایگاه اکثریت خواسته یا ناخواسته فدا شدن مصالح ملّی را توسط مجلس موجب شده  و با انگیره های منفعت طلبانه، حتّی  به عنوان ابزار اجرای سیاستهای دشمنان عمل کنند.
با اینهمه، از آنجا که در ساختار نظام اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، با داشتن اختیار وسیع قانونگذاری و نظارت همه جانبه بر دستگاه های اجرائی می تواند بزرگترین نقش را در سرنوشت کشورداشته باشد، اگر با اصلاح قوانین انتخاباتی، تنها افراد شایسته مجاز به نامزدی نمایندگی مجلس شده و مردم نیز از بین داوطلبان، صالحترین افراد را به مجلس بفرستند می توان انتظار داشت که مجلس در انجام وظایف خطیر قانونگذاری و نظارت براجرای قوانین موفّق شود. همانطور که توفیق مردم در انتخاب نمایندگان دوره فعلی یعنی دوره یازدهم از بین داوطلبان اکثراً انقلابی، موجب شده که این نهاد اثرگذار به جایگاه واقعی خود نزدیک شود و با عملکرد خود رضایت امام جامعه و مردم را کسب کند و امید می رود که در انتخابات پیش رو نیز با توفیق مجدّد مردم در تشکیل مجلسی انقلابی ضمن جبران عقب ماندگیهای قبلی، گامهای سریعتر و بلندتری در رفع مشکلات کشور برداشته شود. ان شاء ... .
موسوی زاده
 
  
 

 

برچسب ها : ساختار نظام اسلامي ايران مجلسی انقلابی مجلس