شماره خبر : 5529
منتشر شده در مورخ : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
ساعت : 12:51
راوی گفت:واکسیناسیون درسنین پائین باید با دلایل علمی انجام شود

راوی گفت:واکسیناسیون درسنین پائین باید با دلایل علمی انجام شود

استانداران نباید آدم نمایندگان باشند  
مسعود پزشکیان نماینده تبریز، در توئیتی نوشت: وزارت کشور ازنمایندگان خواست تا چند نفر را برای استانداری معرفی کنند، نمایندگان هم افرادی را معرفی کردند که من این روش را قبول ندارم.
به اعتقاد پزشکیان نتیجه چنین کاری این می‌شود که نمایندگان می خواهند آدم خودشان برای استانداری انتخاب شود.  
آقای پزشکیان که یک سیاستمدار است در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نایب رئیس اول مجلس بود و در دوره های هشتم، نهم، دهم و یازدهم نماینده همین حوزه انتخابیه فعلی اش بوده و در دولت هشتم وزیر بهداشت بوده است. 
بنابراین با این سابقه طولانی در مجلس، حتما حقایق و مسائلی را شاهد بوده که حالا اینطور درباره استاندارانی که با معرفی و تایید نمایندگان منصوب می‌شوند چنین اظهار نظری میکند. 
ما هم که کم و بیش سوابق استانداران را داریم به این نتیجه رسیده ایم که هر وقت استانداری داشته ایم که با معرفی و حمایت برخی نمایندگان منصوب شده، دربست  مجری خواسته ای آنها بوده که در انتصابش دخیل بوده اند و در مواردی بدون اجازه نمایندگان مورد نظر حتی اختیار تغییر نیروهای منسوب به آنها را هم نداشتند چون به قول پزشکیان آدم نمایندگان بودند و استان خوزستان از این بابت خیلی ضربه خورد.
تنها استانداری که از این بابت مشکل نداشت آقای سلیمانی دشتکی بود چون همه می‌دانستند ایشان برای چندماه آمده و رفتنی است و همینطور هم شد.  
البته استانداری هم داشتیم که زیر بار حرف فلک نمی رفت چون آدم کسی نبود اما به همین دلیل با  وجود اینکه در دو نوبت استاندار شد نگذاشتند خدماتش برای مردم و استان مستمر شود و ایشان ( مقتدائی ) را شبانه تغییر دادند.
حالا هم استاندار جدید خاطرش آسوده نباشد که کسی کاری به کارش ندارد و حداکثر  از یکماه دیگر چانه زنی با او برسر انتخاب یا ابقای فرمانداران و بخشداران شروع  خواهد شد و آینده نشان خواهد داد که تا چه حد می تواند مقاومت کرده و مستقل عمل کند.
فرمانداران از وظایفشان خبر ندارند، یا کاهلی می کنند؟
مستندبه مصوبه مورخه 28/7/1377 شورای عالی اداری و برابر ماده 24 این مصوبه، کلیه وظایف و اختیاراتی که  بر عهده استانداران محول شده، فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای قائم مقام شورای شهر) در شهرستان محل ماموریت خود، دارا هستند. 
نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی تحت نظارت فرماندار عمل خواهند کرد و فرماندار هماننداستاندار درمقابل وزیرکشور  پاسخگوست. از مهم ترین وظایف فرماندار اینست که او مسئول برقراری حفظ نظم و امنیت شهرستان است.
 ‌به این ترتیب فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت درشهرستان وظیفه دارد برتمام امور شهر و عملکرد مسئولان نظارت و نقش داشته باشد و اگر  قرار باشد مثلا فرماندار کاری به اینهمه سدمعبر درشهر توسط وانت داران که نظم و امنیت و تردد شهر را مختل میکنند و تمام خیابان ها، ورودی ها و معابر اصلی را مغازه خود می دانند، نداشته باشد، پس چه کسی باید از نیروهای اجرائیه شهرداری ها که برای ماموران آنها اسلحه می‌کشند حمایت کند؟
آیا رسیدگی به این موضوع بعهده فرمانداربعنوان حافظ نظم و امنیت شهرستان نیست؟
آیا فرماندار درمقابل اینهمه آلودگی از سرریز فاضلاب تا آلودگی های  ناشی از صنایع وظیفه‌ای ندارد؟
آیا وظیفه فرماندار نیست که نیروی انتظامی را موظف به جمع آوری سلاحهای غیرمجاز کنند ؟ 
وظایف یک فرماندار45 بند است که اگر بخواهیم آنها را ذکر کنیم، تمام ستون هم کم است وباید دید فرمانداران از وظایف خود غافل‌اند یا می دانند اما خود را مکلف به اجرای آنها نمیدانند که در هردو صورت، عدول از وظیفه محسوب میشود. 
منظور اینکه تمام مسایل  یک شهرستان به فرماندار مربوط می شود و موظف است سازمانها ادارات ونیروها را در اجرای وظایفشان یاری کند.
 ‌اگر بجای استاندار بودم فرمانداران را در سالن اجتماعات جمع می کردم و از آنها می‌خواستم وظایفشان را تعریف کنند تا معلوم شود تاچه حد به این وظایف واقف اند.  
واکسیناسیون درسنین پائین باید با دلایل علمی انجام شود  
این روزها بخاطر نزدیکی بازگشایی مدارس (که هنوز نحوه آن مشخص نشده) صحبت از تزریق واکسن به دانش آموزان 12 سال به بالا مطرح شده که باید دید مجوز و تایید یه علمی این اقدام رسمیت یافته یا خیر و از عوارض احتمالی زدن واکسن در سنین پائین، چه اطلاعی در دست است.
 بنابراین حتما بایدانجام اینکار با مطالعه و تامل لازم انجام گیرد تا دربرابر عمل انجام شده قرار نگیریم.

برچسب ها : واكسیناسیون مسعود پزشكیان نماینده تبریز راوی