شماره خبر : 5871
منتشر شده در مورخ : ۲۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت : 21:44
جهت گیریهای مهم دولت  در بودجه 1401

جهت گیریهای مهم دولت  در بودجه 1401

                                                                             

تهیه لایحه بودجه سالیانه کشور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب و سپس اجرای قانون بودجه مصوب مجلس را باید مهمترین کار دولت در اداره امور کشور دانست و گام اوّل برای این کار صدور بخشنامه بودجه از سوی دولت به دستگاههای اجرائی است. برهمین اساس دولت سیزدهم بخشنامه بودجه سال 1401 را ابلاغ کرده تا با هدایت سازمان برنامه و بودجه کشور مقدمات کار برای تدوین بودجه کشور از کوچکترین واحدهای تقسیمات کشوری شروع و پس از جمعبندی در استانها و تدوین در سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بخشی از برنامه های دراز مدت و میان مدت به هیئت دولت ارائه شود.
از نکات بسیار مهمی که دولت در بخشنامه بودجه به آن تاکید و به عنوان اوّلین جهت گیری بودجه ای خود مطرح می کند، رشد اقتصادی 8 درصد در سال 1401 با تمرکز بر ارتقاء بهره وری است، موضوعی که با وجود اهمیت و اولویتی که در افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی دارد، در کشور ما، به دلایل گوناگون، عملا مورد بی توجهی مردم و مسئولین قرار داشته است. 
بهره وری، استفاده موثر و مناسب از منابع و امکانات موجود، برای به دست آوردن حداکثر فایده و نتیجه است و در بسیاری از کشورها، امروز مبنای رشد اقتصادی قبل از آن که بر سرمایه گذاریهای جدید متّکی باشد بر ارتقاء بهره وری استوار است. 
در ایران نیز، براساس چشم انداز 20 ساله، افزایش نرخ رشد بهره وری یکی از مهمترین پایه های پیشرفت کشور در نظر گرفته شده و ظاهراً تلاش می شده تا با برنامه ریزی های صحیح از منابع موجود بصورتی موثرتر و مناسبتر استفاده شود و از همین امکانات نتیجه بهتری در جهت رشد اقتصادی و رفاه عمومی بدست آید. با اینهمه کشور ما بدلیل مصرف بیرویه و غیربهینه منابع، همچنان یکی از کشورهائی است که با وجود داشتن امکانات فراوان، از رشد اقتصادی اشتغالزائی و رفاه عمومی کافی برخوردار نیست و لذا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین عامل رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل گردد و با ارتقاء بهره وری نیروی انسانی که مهمترین عامل بهره وری است بهره وری سایر عوامل و موفقیت برنامه های ملّی رشد بهره وری تضمین شود. 
البته ایجاد و ارتقای فرهنگ بهره وری در بین آحاد جامعه، تنها با پند و اندرز میسر نیست و باید مفاهیم بهره وری در خانواده و در مقاطع مختلف تحصیلی و با استفاده از رسانه های گوناگون و در حین کار، آموزش داده شود و با نظام های تشویقی، گسترش این فرهنگ و استواری آن تضمین گردد و علاوه برآن، برنامه ریزان و مجریان، بویژه مدیران که مهمترین نقش مثبت یا منفی را در این مورد دارند، باور بهره وری و برنامه های بهبود بهره وری را از قول به عمل درآورند و از تصمیمات و اقدامات غیربهره ورانه که گریبانگیر غالب دستگاه های اجرایی را گرفته، خود را رها سازند. بدلیل اهمیت بخشنامه بودجه ان شاء ... به دیگر  جهت گیریهای دیگر بودجه نیز خواهیم پرداخت.  ‌
موسوی زاده
1400/07/27

برچسب ها : دولت بودجه رشد اقتصادی و رفاه عمومی