آرشیو اخبار
هیچ موضوعی نمی‌تواند فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف کند

جهت‌گیری سیاست‌خارجی ایران متمرکز بر چندجانبه‌گرایی است/ تروریسم اقتصادی مانع پیشبرد همگرایی منطقه‌ای است

1400/6/26