شماره خبر : 11968
منتشر شده در مورخ : ۱۱ تیر ۱۴۰۱
ساعت : 20:56
مدیران پروازی استان و وعده دولت صادق الوعد!

مدیران پروازی استان و وعده دولت صادق الوعد!

صدای اعتراض به وجود مدیران پروازی و غیرمقیم ، توسط بعضی نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی همچنان بلند است و این نشان می دهد که علیرغم تᅢکیدات فراوان بر زیانبار بودن این پدیده و وعده های مکرّر بر رفع این نقیصه ، گویا هنوز پاکسازی کامل صورت نگرفته و در بعضی واحدها و سازمانهای دولتی سیطره مدیران پروازی و غیرمقیم هچنان برقرار است.
پدیده ناکارآمد و زیانبار مدیریت پروازی سالیان درازی است که به عنوان یکی از مهمترین عوامل عقب ماندگیهای استان مطرح است و با وجود تاکید قوانین و مقرّرات بر الزام اقامت مدیران در محل ماموریت و پیگیری دلسوزانه بعضی مقامات و رسانه ها ، بدلیل حاکمیت رابطه در انتصاب مدیران و تعارض منافع مجریان و افرادذینفوذ ، هیچگاه این مقررات به درستی اجرا نشده است و لذا این موضوع در استان لاینحل مانده است بطوریکه در حال حاضر بخشی از مدیران همچنان از اجرای مقررات و انتقال خانواده های خود به استان خودداری می کنند و ضمن دریافتهای کلان بابت بدی آب و هوا و مانند آن بدلیل نداشتن احساس تعلّق به استان و عدم نگرانی از بازخواست ، به بهانه های مختلف از حضور در محل کار خوداری کرده و با تفویض اختیارهای بعضاً غیرقانونی ، اداره سازمان تحت مدیریت خود را به افراد فاقد صلاحیت لازم واگذار می کنند.
بحث مدیران پروازی به عنوان یکی از عوامل مهم ناکارآمدی مدیریتی و عقب ماندگی استان از اولین روزهای برقراری ارتباط آیت...رئیسی با مسائل استان خوزستان ، مطرح شد و در جلسه شورای اداری استان که در 6 شهریور در اهواز تشکیل شد ایشان به صراحت بر ضرورت حذف مدیران پروازی از چرخه مدیریتی استان و استقرار مدیران با توجّه به شرایط استان و برای رفع مشکلات موجود تاکید کرد. 
وزیر کشور و استاندار خوزستان نیز با توجّه به وجود مدیران قوی در استان بر لزوم ممنوعیت انتصاب مدیران پروازی تاکید و به این مدیران توصیه کردند که در محل سکونتشان به دنبال شغل باشند. با اینهمه با توجّه به اعتراضات جدید مطرح شده توسط یکی از نمایندگان استان در مورد وجود مدیران پروازی بنظر می رسد هنوز هم در به همان پاشنه می چرخد و سازمانها ، شرکتها و یا صنایع بزرگی در استان وجود دارند که با مدیریت مدیران پروازی به شکلی که اشاره شد اداره می‌شوند و علیرغم اینکه هم مشکل معلوم و هم راه حل آن ساده است و هم ظاهراً اراده ای قوی در سطوح مختلف مسئولین مرکزی و محلی برای رفع این مشکل وجود دارد معلوم نیست که علّت کندی در انجام موردیکه می تواند کلید حل بسیاری از مشکلات استان باشد ، چیست. ‌
همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم جز در موارد استثنائی ، اقامت مدیران در محل ماموریت تنها با انتخاب مدیران کارآمد و دلسوز بومی که دل کندن از مراکز سیاسی و مرفه و زندگی در کنار مردم محروم برایشان دشوار نیست ، میسّر است و لذا انتظار می رود که دولت همانطور که وعده داده و بر انجام این وعده ها تᅢکید مکرّر داشته ، با اولویت جذب مدیران و نخبگان بومی و جدیت در اجرای مقرّرات مربوط به اقامت مدیران و خانواده‌های آنان در محل ماموریت یکبار دیگر صادق الوعد بودن خود را اثبات کند.
موسوی زاده 
1401/4/12

برچسب ها : مدیران پروازی استان خوزستان نمایندگان خوزستان مجلس شورای اسلامی