شماره خبر : 12073
منتشر شده در مورخ : ۱۴ تیر ۱۴۰۱
ساعت : 19:30
قهرمان فتح خرمشهر گرفتار توطئه رژیم صهیونیستی!

قهرمان فتح خرمشهر گرفتار توطئه رژیم صهیونیستی!

درست 40 سال از اسارت سردار احمد متوسلیان فرمانده شجاع لشکر محمّد رسول ا... و فرمانده سرافراز عملیات آزادسازی خرمشهر،  می گذرد و علیرغم اینکه تقریباً همه ساله یک یا چند بار در باره سرنوشت این فرمانده لشکر اسلام در رسانه‌ها و از تریبونهای مختلف گمانه زنی می شود امّا هنوز اطلاعات اطمینان بخشی که  سرنوشت این اسوه صبر و مقاومت و همراهانش را بطور قطع روشن کند بدست نیامده است.
40 سال پیش و پس از آنکه با آزادی خرمشهر،  برتری رزمندگان اسلام بر قوای صدامی آشکار شد و با پیروزیهای پیاپی رزمندگان اسلام قدرتهای استکباری صدّام را در آستانه سقوط یافتند،  توطئه اشغال لبنان و حمله به سوریه را به مرحله اجرا درآوردند تا با اعلام آمادگی دروغین صدّام برای مقابله با رژیم صهیونیستی،  ایران نیز تحریک شده و با تخلیه جبهه های داخلی و اعزام نیروهای خود به سوریه و لبنان،  راه فراری برای صدّام از شکست قطعی در جنگ فراهم شود و چنین بود که رژیم صهیونیستی تقریباً یک هفته پس از فتح خرمشهر،  با همکاری و راهنمائی فالانژیستهای لبنان،  بخشهائی از این کشور،  از جمله بیروت پایتخت را اشغال کرد و پس از آنکه بدلیل همدستی کشورهای غربی- عربی در این توطئه استکباری هیچ دستی برای یاری این کشور دراز نشد،  مقامات ایرانی با بازدید از منطقه و جلب موافقت حضرت امام رحمت ا... علیه به گشودن جبهه‌ای مقابل رژیم صهیونیستی و در دفاع از سوریه و لبنان تشویق شدند و با حفظ اقتدار رزمندگان اسلام در جبهه‌های دفاع مقدّس،  زبده ترین نیروهای سپاه را به لبنان اعزام کردند،  که البته با ملاحظه بی‌تصمیمی و عدم جدّیت محلّی برای مقابله با رژیم صهیونیستی دستور بازگشت نیروهای اعزامی صادر گردید. امّا رژیم صهیونیستی که با حضور نیروهای سپاه در لبنان و سوریه بلافاصله به آتش‌بس یکجانبه تن داده بود در توطئه‌ای که به وسیله مزدوران لبنانی‌اش(فالانژیستهای مسیحی لبنان) اجرا گردید فرمانده نیروهای اعزامی به لبنان یعنی حاج احمد متوسلیان و 3 نفر همراهش را در یک پست ایست بازرسی دستگیر کرد و از آن زمان تاکنون گزارشهای ضد و نقیضی در مورد سرنوشت آنان دریافت می شود. گاهی گفته می‌شود که فالانژیستها پس از دستگیری،  آنان را به نیروهای صهیونیست تحویل داده اند و هم اکنون در زندان رژیم صهیونیستی بسر می برند و گاهی بر شهادت آنان درلبنان و یا در فلسطین اشغالی تاکید می شود و البته از مجموع اظهار نظر آگاهان مورد اعتماد و قرائن و شواهد موجود چنین برمی آید که احتمال زنده بودن آنان بیشتر است و اگر در طول این چهل سال عزمی جدّی برای روشن شدن سرنوشت این قهرمان ملّی و فرمانده عملیات فتح خرمشهر وجود داشت قطعاً تاکنون نتیجه ای حاصل می شد لیکن متاسفانه علیرغم فراهم شدن مکرّر شرایط مناسب برای ورود دیپلماسی در این عرصه،  اقدام چشمگیر و موثّری در این مورد صورت نگرفته  و اینک از دولت مردمی سیزدهم که رفع دغدغه ها مردم را در اولویت کارهای خود قرار داده انتظار می رود که بطور جدّی موضوع را دنبال کند و با تعیین تکلیف سرنوشت این عزیزان به ابهام چهل ساله موجود پایان دهد.  ‌
موسوی زاده
1401/4/15

برچسب ها : خرمشهر فتح خرمشهر رژیم صهیونیستی