شماره خبر : 17081
منتشر شده در مورخ : ۹ بهمن ۱۴۰۱
ساعت : 8:31
بودجه و حساسیت سرنوشت ساز نمایندگان مجلس!

بودجه و حساسیت سرنوشت ساز نمایندگان مجلس!

                                       
کلیات بودجۀ عمومی سال 1402 کل کشور در صحن علنی مجلس بتصویب رسید و رسیدگی به جزئیات لایحه در کمیسیونهای تخصّصی آغاز شده، اینک بنظر می رسد که برای نمایندگان استان ها؛ چه آنان که در کمیسیونهای تخصّصی عضویت دارند و چه آنهائی که عضو کمیسیونها نبوده ولی می توانند به اعضاء کمیسیونها مشورت داده یا خود را برای اثرگذاری در صحن آماده کنند اولویت کاری، تمرکز بر بودجه با در نظر گرفتن میزان تأثیر آن بر مصالح ملّی و منافع منطقه ای است تا بهنگام طرح جزئیات بودجه در صحن علنی بتوانند وظیفه خود را در امر سرنوشت ساز تصویب بودجه ای کارآمد به انجام رسانند.  
لازم به ذکر است که فرایند تهیه و تنظیم بودجه طبق قانون با ابلاغ بخشنامهِ بودجه توسط دولت آغاز می شود و دستگاههای دولتی در بخشها و شهرستانها بر اساس ضوابط تعیین شده در بخشنامه ابلاغ شده، بودجه خود را تنظیم کرده و جهت تلفیق در برنامه استانی به شورای برنامه ریزی استان ارائه می دهند که در تمام این مراحل و به ویژه هنگام بحث و بررسی پیرامون برنامه های پیشنهادی در شورای برنامه ریزی استان، نمایندگان مجلس حضور دارند و از نیازهای متنوّع مناطق مختلف استان مطلع می شوند، لیکن در بعضی سالها ملاحظه می شد که بهنگام تلفیق برنامه ها در مرکز، بدلیل بعضی اعمال نفوذ، اولویتهائی جابجا شود و انحرافاتی در برنامه پیشنهادی استان رخ دهد، و آنچه در نهایت به عنوان لایحهِ بودجه به مجلس ارائه می شد با آنچه از استان پیشنهاد شده بود متفاوت باشد. در اینجا بود که حضور فعّال نمایندگان چه در کمیسیون تلفیق و چه در کمیسیونهای تخصّصی و چه به عنوان تغذیه کنندگان اعضای این کمیسیونها ضرورت پیدا می کرد تا نمایندگان با پافشاری بر مواضع اصولی خود و توجیه دیگر نمایندگان از تصویب بودجه ای نامتوازن و تحمیل خسارت بر کشور جلوگیری کنند. اگرچه با استقرار دولت مردمی و تشکیل مجلس انقلابی نگرانی از اعمال نفوذ و تأثیر چانه زنی در تصویب بودجه غیرمتوازن به حداقل رسیده لیکن حفظ حساسیت نسبت به این موضوع و حضور فعّال نمایندگان در فرآیند تصویب قانون بودجه همچنان ضرورت دارد تا جائی برای پشیمانی این عزیزان و گلایه موکلینشان باقی نماند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بدلیل تأخیر یک ماهه دولت در تقدیم لایحهِ بودجه عمومی کلِّ کشور، مجلس برای رسیدگی به این لایحه و تصویب بموقع آن در تنگنای زمانی قرار گرفته و لذا نمایندگان برای مشارکت فعال در امر رسیدگی به این لایحه باید تلاش خود را افزایش دهند تا بفضل الهی بتوانند با تصویب قانونی کارآمد این تأخیر را جبران کنند. در این میان نمایندگان استان خوزستان و دیگر استانهای مخاطب ما که موکلینشان در گذشته بارها تلخی تبعیض بودجه ای را چشیده و خود خسارات بیشمار این تبعیض را در جای جای این استانها مشاهده می کنند باید در این مورد حسّاسیت بیشتری نشان دهند و با توجّه به اینکه بنا به اختیارات قانونی می توانسته اند از جزئیات پیشنهادات و از تأمین نسبی مطالبات استان حوزه انتخابیه خود در لایحه دولت مطمئن گردند، حال که لایحهِ بودجه به مجلس تقدیم شده، علیرغم اطمینانی که به صحت عمل دولت و مجلس در این مورد وجود دارد، باید تا آخرین مرحله تصویب قانون، از تلاش برای تدوین قانونی کارآمد که ضامن پیشرفت متوازن تمام مناطق کشور باشد، دریغ نکنند. ان شاء ... .
موسوی زاده

 

برچسب ها : بودجه 1402 نمایندگان مجلس مجلس