شماره خبر : 20083
منتشر شده در مورخ : ۸ خرداد ۱۴۰۲
ساعت : 9:56
گندمکاران خوزستان؛ ارتش خودکفائی گندم!

گندمکاران خوزستان؛ ارتش خودکفائی گندم!

                                  
رحمت الهی بصورت نزول بارانهای بموقع در زمستان و بهار ، هوای خنک ماههای اخیر و جدیت گندمکاران استان خوزستان در رعایت مسائل فنی، موجب شد که امسال تولید گندم در استان به نصابهای جدیدی برسد که در 50 سال گذشته بیسابقه بوده و با این تولید نه تنها نیاز استان به این ماده راهبردی تأمین شود که امکان ارسال نزدیک به دوبرابر نیاز استان نیز به دیگر استانها فراهم گردد.
براین اساس، بنابرآنچه پیش بینی شده بود و در عمل نیز مشاهده گردید، گندمکاران استان خوزستان به عنوان رتبه اوّل تولید کنندگان و فروشندگان گندم به دولت بفضل الهی بار دیگر این جایگاه را حفظ کردند و این واقعیت را به اثبات رساندند که استان خوزستان همچنانکه ببرکت کشاورزان باتجربه، زمینهای کشاورزی مرغوب و آب و هوای مساعد در  تولید برخی دیگر از محصولات کشاورزی رتبه اوّل را در کشور دارد در تولید گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کشاورزی که خودکفائی در آن هم بلحاظ تأمین امنیت غذائی کشور و هم حفظ استقلال سیاسی مورد توجه است، بطریق اولیٰ برای تمرکز بر تولید این محصول مزیت بیشتری نسبت به دیگر استانها دارد و همچنانکه بارها متذکر شده ایم فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم و تعیین نرخ خرید تضمینی قابل قبول، برای تشویق کشاورزان به تمرکز بیشتر بر تولید گندم و تبدیل استان به انبار غلّه کشور بسیار موجّه است و اگرچه منطق اقتصادی حکم می‌کند که هر کشور تنها به تولیداتی بپردازد که در آن مزیت نسبی دارد و نیازهای خود را به محصولاتی که تولید آن به‌صرفه نیست از دیگر کشورها و با قیمتی ارزان‌تر وارد کند، اما گندم که محصولی راهبردی و مهمّ است و با استقلال و امنیت کشور ارتباط دارد، بویژه در شرایط کشور ما، می تواند از این منطق پیروی نکرده و بستر خودکفایی آن در کشور، به هر صورت ممکن، فراهم گردد، ضمن اینکه نباید فراموش کرد که استان خوزستان از مزیتهای لازم برای تمرکز بر تولید این محصول و حرکت بسوی خود کفائی پایدار کشور در تولید آن برخوردار بوده و قادر به رقابت با بسیاری از کشورها در تولید با صرفه گندم است.
 تجارب دهها ساله نیز نشان می دهد که آنچه می تواند پایداری خودکفائی تولید گندم در کشور را امکان پذیر سازد، استفاده هرچه بیشتر از مناطقی است که هم بلحاظ مرغوبیت زمینهای کشاورزی و نیروهای انسانی و هم شرایط آب و هوائی، یعنی عوامل اصلی تضمین کننده کمیت و کیفیت محصول تولیدی، از مزیت لازم برای کشت این محصول برخوردارند و از این نظر نیز استان خوزستان که سالها رتبه اوّل را در تولید این محصول حیاتی داشته و دارد، بهترین گزینه برای گسترش کشت گندم و بهره گیری از مزیتهای منطقه ای برای کمک به کشور در رسیدن سریع تر به خودکفائی پایدار در تولید محصول راهبردی گندم است مشروط برآنکه دست درازی به منابع آبی آن برای انتقال فاقد توجیه و مغایر با اصول آمایش سرزمین متوقف شود و با بهره گیری از فناوریهای نوین کشاورزی، اجرای طرحهای تشویقی و قیمت گذاری مناسب و پرداخت فوری قیمت خرید گندم، کشاورزان نیز فعالیت در این بخش را کاملاً بصرفه ببینند و با گسترش بیش از پیش تلاش خود در کشت گندم، نقش اصلی را در حرکت جهادی خودکفائی در تولید این محصول راهبردی و استقلال آفرین به عهده گیرند. ان شاء ... .
موسوی زاده


    

 

برچسب ها : گندمکاران خوزستان خودکفائی گندم خوزستان