شماره خبر : 5514
منتشر شده در مورخ : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت : 19:23
بازگشائی مدارس و لزوم رعایت اصل تقدّم ذاتی سلامت!

بازگشائی مدارس و لزوم رعایت اصل تقدّم ذاتی سلامت!نزدیک شدن سال تحصیلی جدید و اظهار نظرهای ضدونقیض مسئولین در مورد چگونگی بازگشائی مدارس و میزان حضور دانش آموزان و سطح آمادگی مدارس و مانند آن، بار دیگر سردرگمی بسیاری از خانواده را در  خوزستان موجب شده است.  ‌
بخاطر داریم که سال گذشته و در حالی که هنوز ابهامات بازگشائی مداس در نقاط قرمز و هشدار کرونائی، که قریب به اتفاق استانهای کشور را تشکیل می دادند، رفع نشده بود، به دستور وزارت آموزش و پرورش از 15 شهریور یعنی دو هفته زودتر از همیشه، سال تحصیلی آغاز شد و تعداد زیادی از آینده سازان کشور راهی مدارس شدند. البته بودند بسیاری از خانواده ها که با ارزیابی شرایط و احساس خطر برای فرزندانشان، مانع رفتن آنان به مدارس شده و ترجیح دادند که یادگیری فرزندانشان از طریق فضای مجازی و شبکه های صدا و سیما انجام شود و نیز همان زمان اطلاع یافتیم که بعضی مدیران محتاط و عاقبت‌اندیش مدارس در شهرهای پرخطر نیز حضور دانش‌آموزان را مصلحت ندیدند و با مخیّر کردن خانواده‌ها نسبت به اعزام فرزندانشان به مدرسه در حقیقت، بر تصمیم آنها در عدم حضور دانش آموزان در مدارس مهر تایید زدند. این مدیران با مشاهده تناقضاتی در تصمیم‌گیری مقامات وزارتخانه، ترجیح دادند که برای جلوگیری از خطرات آتی از برگزاری کلاسهای حضوری خودداری کنند بویژه آنکه از بیانات مقامات وزارتخانه چنین دریافته بودند که حتی در مناطق پرخطر مسئولیت تعیین چگونگی حضور دانش آموزان بر عهده شورای مدرسه قرار دارد و لذا در صورت بروز هرگونه خطری این شورا متشکل از مدیر و نماینده معلمین و نماینده اولیا بازخواست می شدند.
امسال نیز از چند ماه قبل بحث چگونگی بازگشائی مدارس در سال تحصیلی جدید توسط مقامات وزارت آموزش و پرورش و دیگر دولتمردان شروع شد و در شرایطی که بدلیل دست بدست شدن قریب الوقوع دولت نااطمینانی بربیانات مسئولین مشهود بود، گمانه زنیهائی در مورد بازگشائی مدارس و شروع حضوری سال تحصیلی جدید از اوّل مهر ماه مطرح می شد که پس از استقرار دولت جدید نیز ادامه یافت و وجود تناقض در مورد شیوه و شکل برگزاری سال تحصیلی موجب شد که خانواده ها علیرغم تمایل به حضور فرزندانشان در مدرسه به اقدامات صورت گرفته جهت بازگشائی مدارس و حضور دانش آموزان چندان اعتماد نکنند. اینک با توجّه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت انجام تمام شرایط و زیرساختهای بهداشتی قبل از دایر شدن حضوری کلاسها و علیرغم اهمیت غیرقابل انکار آموزش حضوری در رشد آموزشی، اجتماعی و روانشناختی دانش آموزان به ویژه در سال های اولیه تحصیل، به نظر میرسد هنوز شرایط برای بازگشائی مدارس و حضور دانش آموزان، بخصوص در مدارس پرجمعیت به مصلحت نیست و بناچار باید تا زمان فراهم شدن کامل شرایط و دادن اطمینان کامل به خانواده ها، آموزش از طریق فضای مجازی، باهمه نواقصی که دارد، ادامه یابد تا اصل ارجحیت و تقدّم ذاتی سلامت، بخصوص در شرایطی که با سرعت گرفتن واکسیناسیون و رعایت دستورالعمها مقابله با کرونا سرعت گرفته، کماکان رعایت گردد. ان شاء ... .
موسوی زاده
 ‌
1400/06/28
 

برچسب ها : بازگشائی مدارس سال تحصیلی جدید حضور دانش آموزان