شماره خبر : 5626
منتشر شده در مورخ : ۵ مهر ۱۴۰۰
ساعت : 17:56
عوامل بازدارنده در ریشه کنی بیسوادی!

عوامل بازدارنده در ریشه کنی بیسوادی!

                                                 

معاون سوادآموزی استان خوزستان از افزایش 4 هزار نفری سهمیه امسال سوادآموزی استان و توفیق 95 درصدی تحقّق هدف سال گذشته خبر می دهد. 
و با توجّه به مشکلاتی همچون رجعت بیسوادی و افزایش مکرّر تعداد بازماندگان از تحصیل، خصوصاً براثر محدودیت های ایجاد شده توسط شرایط کرونائی،  برای انسداد مبادی بیسوادی و ریشه کنی این پدیده زشت در استان و کشور،  عزیزان مسئول همچنان بار سنگینی بر دوش خواهند داشت،  مگر اینکه در مبارزه با آن به تغییر رویه و ابتکارات انقلابی دست زنند.  ‌
 ‌انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57،  کشور را با حدود 60 درصد بیسواد تحویل گرفت امّا یکی از مهمترین آرمانهای انقلاب ریشه کنی کامل بیسوادی و تعمیق و گسترش دانش نوسوادان بود که فرمان آن در سال 1358 صادر شد و گمان می رفت که همچون بسیاری از کشورهائی که به محض رهائی از سلطه استبداد ویا استعمار،  سواد آموزی را در اولویت قرار داده و سریعاً بیسوادی را به حداقل ممکن کاهش دادند، درکشور ما نیزاین ننگ بازمانده از رژیم طاغوت به سرعت پاک خواهد شد. امّا 40 سال پر فراز و نشیب طول کشید تا مسئولین مربوطه از کاهش نرخ بیسوادی به 4 درصد سخن بگویند، سخنی که به دلیل وجود عوامل افزاینده بیسوادی نمی توان بر تثبیت آن چندان امیدوار بود.  ‌
در آغاز حرکت مبارزه با بیسوادی در کشور قرار بود این مبارزه بر مبنای بهره گیری از بسیج مردم و همّت باسوادان در سواد آموزی به بیسوادان استوار باشد و لذا ‌این امید در دلها به وجود آمد که بزودی ایران شاهد ریشه کنی بیسوادی خواهد بود. امّا با واگذاری این مسئولیت به دولت،  همانطور که انتظار می رفت، نتیجه مطلوب حاصل نشد و اگرچه طبق مصوّبات برنامه 5 ساله پنجم توسعه قرار بود در سال پایانی این برنامه، یعنی در سال 1394، جشن پیروزی بر غول بیسوادی برپا شود، امّا این وعده در زمان خود عملی نشد و مسئولین مربوطه توجیهاتی چون بازماندن افراد لازمالتعلیم ازتحصیل،  رجعت بیسوادی، تبعیض جنسیتی در بعضی اقوام، ‌و مانند آن را دلیل این عدم موفقیت بر شمردند و بهر حال معلوم شد که با روند معمول شکستن شاخ غول بیسوادی میسّر نیست مگر آنکه در شیوه کار تغییراتی اساسی رخ دهد و اینک بنظر می‌رسد که با اصلاحات انجام شده در روشها و فراهم شدن بسترها، تحقّق کامل این آرمان انقلاب نزدیک شده باشد، امّا نباید فراموش کردکه اگر از عواملی همچون بازماندن افراد
لازم التعلیم ازتحصیل، رجعت بیسوادی، تبعیض جنسیتی در بعضی اقوام و مانند آن غفلت شود بار دیگر با افزایش آمار بیسوادان مواجه خواهیم شد و زحمات مجاهدان این حوزه به هدر خواهد رفت لذا هم بخش آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش باید در جذب صد در صدی افراد لازم التعلیم کوشا باشد و هم نهاد مسئول مبارزه با بیسوادی باید اجرای برنامه های خود برای جلوگیری از رجعت بیسوادی را دنبال کرده و تعمیق و گسترش سواد نوسوادان را نیز عملی سازد. ان شاء ا... .
موسوی زاده 
1400/07/6

برچسب ها : بیسوادی سوادآموزی خوزستان