شماره خبر : 5749
منتشر شده در مورخ : ۱۷ مهر ۱۴۰۰
ساعت : 18:48
سازه های آبی شوشتر در معرض  خطر جدّی!

سازه های آبی شوشتر در معرض  خطر جدّی!

                                        

اگرچه روز گذشته در همین ستون در مورد خطری که مجموعهّ تاریخی سازه های آبی شوشتر را تهدید می کند هشدار دادیم و گفتیم که چند سال است رانش دیواره غربی و احتمال ریزش این دیواره، بخش مهمی از مجموعه یعنی بخش آسیابها را در معرض نابودی قرار داده و لذا لازم است که به جبران تعلّلهای صورت گرفته در سالهای گذشته و برای نجات این میراث جهانی، در اسرع وقت به استحکام این دیواره پرداخته شود. 
لکن اهمیت و فوریت موضوع و نشانه های متعدّد از بی توجّهی و سهل انگاریهای صورت گرفته ایجاب میکند که این هشدار بار دیگر تکرار شده و به مسئولان مربوطه بویژه وزیر محترم میراث فرهنگی که یقیناً به اهمیت این بخش از میراث پرافتخار ملّی کاملاً آشنائی دارند یادآور شود که دیگر فرصت چندانی برای تاخیر باقی نمانده و قبل از آنکه این فرصت اندک از دست برود و فاجعه تخریب بخش یا بخشهائی از این مجموعه ارزشمند و بی نظیر بنامتان ثبت گردد تمام توانتان را برای جلوگیری از این فاجعه، که ابعاد جهانی دارد، بکار گیرید.
بحث سازه های آبی شوشتر، بویژه از زمانی زبانزد شد که ثبت جهانی این مجموعه به عنوان میراث بشری در سازمان فرهنگی ملل متحد(یونسکو)  مطرح گردید. دوسال پس از آن بود که با تلاش جانانه و پیگیریهای دلسوزانه مسئولان و کارشناسان محلّی و با وجود بعضی موانع همچون وجود فاضلابهای ورودی و مانند آن، بدلیل عظمت این اثر تاریخی، اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو با نظر مثبت به پرونده سازه های آبی شوشتر برخورد کردند و با وجود موانع ذکر شده، به ثبت جهانی این اثر در تیرماه 1388رای دهند، اما ایران متعهّد گردید که نسبت به رفع موانع اقدام نماید که متاسفانه نه تنها به این تعهدات بنحو مطلوب عمل نشد بلکه کم توجّهی به مساله حساس نگهداری از این مجموعه از همان سالها نفوذ آب در دیواره غربی و خطر رانش این دیواره را موجب شد، خطری که با وجود تذکرات دلسوزانه صاحب نظران و دوستداران میراث فرهنگی  مورد بی توجّهی قرار گرفت و علیرغم تصویب اعتباراتی برای پیشگیری از این خطر در سالهای اخیر، گویا به دلیل عدم تخصیص کامل این اعتبارات اقدامی موثّر در این رابطه صورت نگرفت و البته پیگیریهای مکرّر مقامات و دست اندرکاران محلّی نیز بجائی نرسید و اینک کار بجائی رسیده که بنظرمیرسد با نفوذ فاضلاب شهری و رطوبت در این دیواره و آغاز فصل بارندگی هرلحظه ممکن است بر رانش دیواره و باز شدن ترکهای آن افزوده شده و با تخریب دیواره علاوه بر تخریب ساختمانهای مسکونی مجاور، مجموعه ارزشمند آسیابهای سازه و بخشهای نزدیک آن نیز در معرض نابودی قرار گیرند. 
بنابراین باید دوباره هشدار داد که فرصتی برای تعلّل باقی نمانده و برای جلوگیری از فاجعه ای فرهنگی و انسانی لازم است که هم مسئولین محلّی و هم مقامات مرکزی بسرعت اقدام کرده و افتخار پیشگیری از این فاجعه بزرگ را بنام خود ثبت کنند.    ‌
موسوی زاده
1400/07/18

برچسب ها : سازه های آبی شوشتر شوشتر خوزستان