شماره خبر : 27901
منتشر شده در مورخ : ۱۲ آذر ۱۴۰۲
ساعت : 20:55
میثاق ملّی و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران!

میثاق ملّی و بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران!


12 آذر ماه را باید خاطره انگیز ترین روز برای ملّت ایران شمرد زیرا در این روز در سال 1358، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب 99.5 درصدی مردم رسید، قانونی که خونبهای شهیدان والامقام دوران صدها ساله مبارزات اسلامخواهی و استقلال طلبی و آرمان 1400 ساله مردم ایران برای حاکمیت احکام اسلامی در جامعه بوده و به عنوان میثاق ملّی، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی محسوب می شود.  
 از جمله ویژگیهای منحصربفرد جمهوری اسلامی ایران و از تفاوتهای اساسی این انقلاب با سایر انقلابهای تاریخ معاصر تسریع در تغییر نظام شاهنشاهی 2500 ساله و استقرار نظام سیاسی مورد نظر مردم یعنی نظام جمهوری اسلامی، با رأی 98 درصدی، تنها 50 روز پس از پیروزی انقلاب و نیز تصویب همگانی قانون اساسی با رأی 99.5 درصدی، تنها 10 ماه پس از پیروزی انقلاب است که به برکت هوشیاری و دوراندیشی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، و خداباوری و اعتماد به نفس مردم حاصل آمد، زیرا هیچ انقلاب و جنبشی را در تاریخ معاصر نمی توان یافت که توانسته باشد و یا رهبران آن بدلیل نگرانی از حفظ دستاوردهای انقلاب خود خواسته باشند قبل از تحکیم انقلاب، باسرعت نهادهای قانونی اداره جامعه را به وجود آورده و اداره امور جامعه را به نهادهای برخواسته از آراء مردم بسپارند.
اهمیّت تسریع در راه اندازی نهادهای قانونی وقتی آشکارتر می شود که تمایل و اصرار استکبار شرق و غرب برای جلوگیری از تثبیت نظام جدید و توقف یا تاخیر در تدوین و تصویب قانون اساسی بیاد آوریم و اقدامات وسیع آنان دربهره گیری از عوامل داخلی جهت مقابله با محتوای اسلامی و حذف اصول مترقّی آن در نظر گرفته شود، اقداماتی که سرمنشأ بسیاری از آشوبها و نابسامانیهای روزها و ماههای اوایل انقلاب بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبلور آرمانهای امتّی است که 14 قرن آرزوی حاکمیّت احکام الهی و تثبیت هویّت اعتقادی خود را در قالب قانون اساسی کشور داشته و قرنها برای آن مبارزه کرده است و رای 5/99 درصدی مردم به این قانون نیز می تواند گواه رضایتمندی آنها از چنین دستاوردی باشد.
دشمنان انقلاب مردم ایران که با راهنمائی عوامل داخلی خود از همان ابتدا به اهمیّت قانون اساسیِ برگرفته از متن دین، در تثبیت نظام اسلامی ایران پی برده بودند، تضعیف این قانون را به عنوان اوّلین قدم برای نابودی نظام الهی، ضدّاستبدادی و ضدّاستکباری ایران در دستور کار خود قرار دادند و پس از آنکه با ایجاد آشوب در مناطق مختلف کشور و تلاشهای دولت موقّت و فشار خودباختگان حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی و سایر مراکز حسّاس، نتوانستند مجلس خبرگان قانون اساسی را منحل کنند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با چنان استقبال باشکوهی، توسط مردم به تصویب رسید، شبهه افکنی پیرامون این قانون و هجوم به نقاط قوّت، یعنی اسلامیّت محتوا و اصول مترقّی آن همچون اصل ولایت فقیه را آغاز کردند که این تلاشهای مذبوحانه تا هم اکنون نیر ادامه دارد، امّا این شبهه افکنی ها و تهاجمات نه تنها در تحقّق اهداف شوم دشمنان کارساز نبوده، بلکه مردم اسلامخواه و ولایتمدار ایران را در حراست از این دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی مصمّم تر کرده و برپافشاری آنان بر حفظ محتوای اسلامی و اصول مترقّی آن، به عنوان ملاک مشروعیت نظام و تضمین استقلال کشور، افزوده است.

سالگرد تصویب قانون اساسی و حاکمیت رسمی احکام اسلامی را در کشور عزیزمان تبریک می گوئیم و هموطنان عزیز را به آشنائی بیشتر با مفاد و محتوای این قانون مترقّی توصیه می کنیم. 
موسوی زاده

 

برچسب ها : انقلاب اسلامی ایران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی