شماره خبر : 30253
منتشر شده در مورخ : ۹ اسفند ۱۴۰۲
ساعت : 8:56
در غوغای انتخابات، جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری فراموش نشود

در غوغای انتخابات، جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری فراموش نشود

                

اگرچه می توان برای برگزاری همزمان دو یا چند انتخابات کشور مزایای متعدّدی را همچون صرفه جوئی در هزینه های برگزاری انتخابات، کاستن از مدت زمان تاثیرات جو انتخاباتی بر جامعه و امور کشور و مانند آن برشمرد، لیکن یکی از معایب این کار تحت الشّعاع قرار گرفتن بعضی انتخاباتها و مغفول ماندن اهمیت آنها برای مردم است که نمونه آن، همچنانکه شاهدیم، قرار گرفتن انتخابات مجلس خبرگان رهبری تحت الشعاع انتخابات مجلس شورای اسلامی است که از دلایل عمده آن می تواند کثرت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و تبلیغات چشمگیر آنان، محسوس نبودن اثرات مهم حضور و فعالیت مجلس خبرگان در زندگی روزمرّه مردم، اقبال وسیع رسانده ها به موضوعات پیرامون مجلس شورای اسلامی و مانند آن است.
این در حالی است که مجلس خبرگان رهبری که مجمع عالمان دینی و مجتهدین مورد اعتماد مردم است، اگرچه ظاهراً نقش نمایانی در امور اجرائی کشور و زندگی روزمرّه مردم ندارد لیکن از آنجا که بر طبق قانون اساسی مهمترین وظیفه حکومتی یعنی انتخاب رهبر و نظارت بر ادامه صلاحیت رهبری را به عهده دارد باید آن را مهمترین و سرنوشت سازترین نهاد کشور به حساب آورد. همچنانکه در انتخاب سریع صالحترین فرد برای جانشینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در دوره بسیار حسّاس پس از رحلت آن بزرگوار، این مجلس توانست اهمیت خود را نمایان سازد و به دلیل همین اهمیت و اثر گذاری است که دشمنان انقلاب و قدرت طلبان و منحرفین از خط امام همواره تمایل داشته اند که بر انتخابات این مجلس اثر گذار باشند، ولی خوشبختانه بدلیل صراحت قانون در داشتن شرط اجتهاد برای ورود به این مجلس و هوشیاری، تقوا و نفوذ ناپذیری علماء ربّانی و قاطعیت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان تا کنون نتوانسته اند به اهداف خود بطور کامل دست یابند.
با اینهمه، با وجود شرایط متفاوت داخلی، منطقه ای و جهانی،  دشمنان در هر دوره سعی کرده اند که شانس خود را برای جهت دهی به افکار عمومی در انتخابات خبرگان بیازمایند و قدرت طلبان و منحرفین از خط اصیل انقلاب نیز بسیج می شده اند تا با وارد کردن افراد زاویه دار به مجلس خبرگان، این نهاد را که شانی الهی دارد به اغراض سیاسی آلوده کنند. گروه اخیر کوشش داشته اند که با تراشیدن القاب و عناوین بی مسمّا برای برخی روحانیون قدرت طلب و یا ساده لوح و پیش انداختن آنان برای ورود به مجلس خبرگان رهبری، به خیال خود تصرّف این نهاد تاثیرگذار را عملی کرده و با اثرگذاری بر موضوع رهبری به عنوان کشتیبان انقلاب، به اهداف شوم خود در تضعیف جایگاه رهبری، که هدف اصلی دشمنان انقلاب نیز هست، جامه عمل به پوشانند، این خام خیالان چنین گمان می کنند که با ورود افراد مساله دار همسو، خواهند توانست فضای معنوی این نهاد را بهم ریخته و با گل آلود کردن آب، ماهی مورد نظر خود را از آن صید کنند که یقیناً هم حوزه های علمیه و شورای نگهبان، در مرحله تعیین صلاحیتها همچنانکه در این دوره ملاحظه کردیم، و هم مردم به هنگام شناسائی و انتخاب داوطلبان اصلح، وظیفه خود را در گزینش شایستگان به انجام خواهند رساند و همچنان مانع آلوده شدن این نهاد مقدّس به اغراض سیاست بازان و قدرت طلبان خواهند شد. انشاء ... .
موسوی زاده

برچسب ها : مجلس خبرگان رهبری انتخابات كشور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران