شماره خبر : 5728
منتشر شده در مورخ : ۱۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت : 18:44
فاجعه ای دیگر در سازه های آبی شوشتر!

فاجعه ای دیگر در سازه های آبی شوشتر!


آثار باستانی و میراث فرهنگی از سرمایه های ارزشمند هرکشور و گواهینامه هویت و فرهنگ، و عاملی موثر در حفظ عزّت و اعتماد بنفس یک ملّت است و بهمین دلیل حتّی کشورهای نوبنیاد و ملتهای جعلی در سراسر جهان تلاش دارند تا با سرقت آثار باستانی دیگر کشورها یا با ساختن سازه‌های عجیب و غریب و مانند آن برای خود هویتی فرهنگی و اعتباری تاریخی دست و پا کنند و از عقده حقارت خود در برابر کشورها و ملّتهای صاحب تمدّن و هویت کم کنند.
در بین آثار باستانی برجا مانده در کشورهای قدیمی بعضاً آثاری یافت می شود که به دلیل اهمیت و اعتبار می تواند موجب افتخار بشریت باشد و لذا از چند سال قبل سازمان فرهنگی سازمان ملل(یونسکو) کوشیده است تا اینگونه آثار را تحت عنوان میراث بشری به ثبت جهانی رسانده و ضمن معرفی به جهانیان، حفظ آنها را از دولتهای ذیربط بخواهد.   ‌
کشور عزیز ما ایران بجهت فرهنگ متعالی مردم در طول تاریخ،تعداد قابل توجّهی از این نوع آثار دارد که مجموعه سازه های آبی شوشتر یکی از آنها است، مجموعه ای که به لحاظ اهمیت، وسعت، زیبائی و علوم پیچیده ای که حدود 3000 سال پیش در ساختن آنها بکار رفته،ارزشمندترین میراث بشری بحساب میآید و طبیعی است که حفظ و نگهداری این سرمایه های منحصر بفرد، سخت مورد انتظار باشد و بهمین جهت حتّی قبل از ثبت جهانی این مجموعه استثنائی و بی نظیر،نسبت به حفظ و نگهداری آنها حسّاسیت زیادی وجود داشته است و کم نیستند صاحب نظران و دلسوزانی که سالها است نگرانی خود را  نسبت به وارد شدن آسیب به این مجموعه بی نظیر و کم توجّهی مسئولین به این امر ابراز می کنند امّا کمتر نتیجه گرفته اند، همچنانکه فاجعه فروریختن تونل بلیتی از این مجموعه را در سال 87 شاهد بودیم فاجعه ای که در همان زمان و در همین ستون بارها به آن پرداخته شد و امروز نیز مساله رانش و تخریب ضلع غربی این سازه را ناظریم که از چند سال قبل توسط رسانه ها و برخی کنشگران دلسوز میراث فرهنگی مطرح شده لیکن بی توجّهی و عادی انگاری معمول مسئولین مربوطه یکبار دیگر فاجعه آفرین گشته تا امروز خطر تخریب این سازه منحصر بفرد و میراث جهانی بی نظیر به بالاترین درجه برسد و گرهی را که شاید در آغاز و با اهمیت دادن به آن ابراز نگرانیها، می توانست با دست باز کرد،بدندان نیز نتوان گشود. 
این انتظاری ملّی، بلکه جهانی، است که در حراست از این سرمایه‌های منحصربفرد و پیشگیری از نابودی این میراث فرهنگی جهان بشری، تلاش جدّی، همه‌جانبه و مستمر صورت گیرد؛ زیرا که این آثار تنها به یک شهر یا یک منطقه و یک کشور متعلق نیست و بی‌توجهی در این مورد خیانت به تاریخ ملی و فرهنگ جهانی است. همچنین لازم است عملکرد و نیز ترک فعل و فرصت‌سوزی های مسئولانی که به هر نحو در بروز این فاجعه موثر بوده‌اند مورد ارزیابی قرارگرفته، با مقصّرین و قاصرین برخوردی عبرت‌آموز صورت گیرد.   ‌
1400/07/17
 

برچسب ها : سازه های آبی شوشتر خوزستان شوشتر