الگوی مصرف رعایت نشود برق قطع می‌شود

سخنگوی شركت توزیع برق اهواز

الگوی مصرف رعایت نشود برق قطع می‌شود

 ‌سخنگوی شركت توزیع برق اهواز گفت: مشتركان خانگی و تجاری باید الگوی مصرف را رعایت كنند و در صورتی كه الگوی مصرف را رعایت نكنند دستورالعمل‌هایی وجود دارد كه اجازه می‌دهد برق این مشتركان پرمصرف قطع شود.
علیرضا شكرخدایی در گفت و گو با ایسنا، اظهار كرد: همه تلاش صنعت برق بر این است تا بخش خانگی در این شرایط دشوار آب و هوایی خاموشی نداشته باشد.وی افزود: اعمال خاموشی در همه بخش‌های اداری، كشاورزی و صنعتی در راستای این است تا بخش خانگی متحمل هیچ خاموشی نشود و بتواند بدون خاموشی این روزهای گرم سال را پشت سر بگذارد.سخنگوی شركت توزیع برق اهواز گفت: دستورالعمل‌هایی كه در خصوص رعایت سقف مصرف برای شركت‌ها، ادارات دولتی و دیگر بخش‌ها از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده نیز در راستای عدم اعمال خاموشی برای بخش خانگی و پایداری برق این مشتركان است.شكرخدایی ادامه داد: علی رغم همه این تمهیدات، انتظار داریم بخش خانگی نسبت به مدیریت مصرف برق نهایت توجه را داشته باشد و تا حد ممكن در مصرف برق صرفه جویی كند.وی عنوان كرد: مشتركان خانگی و تجاری باید الگوی مصرف را رعایت كنند و در صورتی كه الگوی مصرف را رعایت نكنند دستورالعمل‌هایی وجود دارد كه اجازه می‌دهد برق این مشتركان پرمصرف قطع شود.سخنگوی شركت توزیع برق اهواز گفت: آتش سوزی و دیگر اتفاقاتی كه بر روی شبكه برق رخ می‌دهد، عمدتا ناشی از پرمصرفی مشتركان خانگی و تجاری است و انتظار داریم تا این مشتركان نسبت به رعایت الگوی مصرف اقدام كنند.شكرخدایی در پایان با تاكید بر رعایت الگوی مصرف برق به ویژه در ساعات پیك خاطرنشان كرد: ساعت پیك یا اوج مصرف برق در كلانشهر اهواز از ساعت 12 تا 18 و از غروب آفتاب تا ساعت 23 است و در این ساعات رعایت الگوی مصرف بسیار حائز اهمیت است.
ارسال دیدگاه