گشت كنترل نازل‌های جایگاه های سوخت در خوزستان آغاز شد

گشت كنترل نازل‌های جایگاه های سوخت در خوزستان آغاز شد


 ‌مدیر كل استاندارد خوزستان گفت: گشت مشترك كنترل كمی و كیفی نازل های جایگاه های سوخت در راستای صیانت از حقوق مصرف كنندگان در استان آغاز شده است.
علی داودی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در راستای طرح صیانت از حقوق مصرف كنندگان گشت مشترك بررسی كمی و كیفی نازل های سوخت مایع با حضور كارشناسان اداره كل استاندارد خوزستان همراه با نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی ، شركت پخش فرورده‌های نفتی و نماینده تعزیرات حكومتی آغاز شده است.مدیر كل استاندارد خوزستان گفت: هدف سازمان ملی استاندارد ایران علاوه بر كنترل استاندارد ایمنی جایگاههای سوخت ،آزمونهای استانداردی برای بررسی صحت عملكرد تمامی نازل های سوخت مایع و گاز به صورت دوره ای می‌باشد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
داودی اظهار داشت: مبارزه با كم فروشی و كنترل استانداردهای ملی در حوزه اندازه شناسی اقدامی قانونی در راستای مبارزه با كم فروشی بوده كه با جدیت در سطح استان خوزستان اجرا می شود.
وی با بیان اینكه از ابتدای سال آزمونهای دوره ای صحت عملكرد نازلهای سوخت مایع در دست اجرا بوده است گفت: سالانه بالغ بر هفت هزار و 500 آزمون صحت عملكردی بر روی تمامی نازل های سوخت مایع و گاز در سطح استان خوزستان انجام می شود.استان خوزستان 219 جایگاه سوخت دارد.
ارسال دیدگاه