شماره خبر : 5925
منتشر شده در مورخ : ۲ آبان ۱۴۰۰
ساعت : 19:32
تهدید کننده جدّی سلامت مردم استان!

تهدید کننده جدّی سلامت مردم استان!

                      

رود کارون و شاخه هائی که به آن وارد می شوند، بزرگترین سیستم رودخانه‌ای کشور و مهمترین منبع تامین آب استان خوزستان است. این رودخانه آب شرب مردم دهها شهر و روستا، آب هزاران هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز و آب صدها واحد تولیدی بزرگ و کوچک مسیر خود را در استان خوزستان تامین می‌کند، با اجرای طرحهای غیرقابل توجیه انتقال آب به فلات مرکزی، این رودخانه دچار کم آبی شده است. 
از آغاز شروع این طرحهای زیانبار، پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی این انتقال و کاهش میزان آب کارون، توسط استادان دانشگاه و کارشناسان ذیربط و سایر دلسوزان، مکرراً بیان شده، امّا هربار، قدرت نفوذ مقامات استانهای مقصد در دولت و مجلس و کوتاهی مقامات و نمایندگان خوزستان مانع استماع این استدلالهای علمی و جلوگیری از اجرای این تصمیمات خودمحورانه گردیده است و اینک سالها است که ورودی آب رودخانه کارون به کمترین میزان خود رسیده و این رودخانه قابل کشتیرانی چند دهه قبل امروزه به نهری کوچک عمدتاً جهت انتقال فاضلابهای شهری و صنعتی و کشاورزی تبدیل شده و با از دست دادن قدرت خودپالائی، آلودگی ناشی از ورود این فاضلابها برآن غلبه کرده و سلامت 80 درصد از مردم خوزستان که آب شرب خود را از این رودخانه تامین می کنند، در خطر جدی قرار گرفنه است.
مطالعات <طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون> در سالهای 77و 78 انجام شد و بر اساس این مطالعات <شورای حفاظت کیفی کارون> در سال 79 بوجود آمد که توانست نقش موثّری در آشکار کردن منابع آلودگی این شریان حیاتی استان داشته و زمینه مقابله با افزایش این منابع را فراهم آورد. 
امّا با این وجود و با وجود ورود جدّی قوّه قضائیه برای مقابله با آلوده کنندگان کارون و مقاماتی که با سهل انگاری در انجام وظیفه، سلامت شهروندان را از این طریق به مخاطره می‌اندازند، مشاهده خیل بیمارانی که به تشخیص پزشکان از بیماریهای ناشی از آشامیدن آبآلوده در رنجند، نشان میدهد که اقدامات فوق در برابر کاهش روزافزون کیفیت آب کارون و افزایش مستمر آلودگی آن چاره ساز نبوده است. 
هنوز پساب صنعتی و کشاورزی بسیاری از مجتمع های تولیدی بزرگ و فاضلاب برخی بیمارستانها، با تصفیه ای ناقص و یا بدون تصفیه و با سمومی خطرناک به کارون وارد می شوند و بسیاری از شهرها و روستاهای مسیر این رودخانه به تعهدات خود برای احداث تصفیه فاضلابهای شهری و جلوگیری از ورود مستقیم فاضلابها به کارون، بطورکامل عمل نکرده اند و این در حالی است که مقامات بهداشتی استان، با تشکیک در سلامت فاضلاب‌های شهری و پساب‌های صنعتی و کشاورزی تصفیه شده، تلویحاً افزایش بیماریهای صعب العلاج و مرگ و میر را در استان با آلودگی کارون مرتبط دانسته اند. از آنجا که خودپالائی کارون و افزایش کیفیت آب آن رابطه مستقیم با میزان ورودی و سرعت آب رودخانه دارد، تنها راه دفع خطراتی که سلامتی 80 درصد از مردم خوزستان را تهدید می کند، همچنان ممانعت از انتقال آب و لایروبی کارون است که مردم از نمایندگان مجلس و مقامات استان جداً انتظار دارند که پیگیر این مساله تا حصول نتیجه باشند.
موسوی زاده  
1400/08/03 

برچسب ها : بزرگترین رودخانه‌ای كشور رود كارون فاضلاب